Feature Category: Proje Danışmanlık Hizmetleri

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

AB Projeleri

Mehmet Gündoğar Danışmanlık Mühendislik Horizon 2020 gibi Avrupa Birliği proje destek programlarını takip ederek projenizin hedef ve amaçlarına uygun hibe programını seçer, hedeflerinize giden yolu kolaylaştırmak için hizmet verir. Hizmetler; Proje Geliştirme, Uygulama ve Yönetim Hibe ve Satın Alma Yönetimi Proje Finansmanı Sürekli Kurumsal Danışmanlık Sektörel Program ve Projeler için Danışmanlık Etki Analizi Harcama Teyidi

Standard

Kalkınma Ajansları

Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten özerk kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge

Standard

TÜBİTAK Proje Destekleri

Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri Programları kapsamında TÜBİTAK, ülkemiz sanayi kuruluşlarının ArGe’ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek, sanayi kuruluşlarının kendi aralarında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından destek programları yürütmektedir. SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ 1512 – Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) 1501 –

Standard

KOSGEB Proje Danışmanlık

Girişimcilik Destekleri 1.Geleneksel Girişimci Destek Programı Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir. DESTEK UNSURU DESTEK TUTARI Kuruluş Desteği Gerçek kişi işletme 5.000 TL Sermaye şirketi işletme 10.000 TL Performans Desteği* Birinci Performans Dönemi** – 180-539 gün ise

Standard

TKDK IPARD Proje Danışmanlık

IPARD, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek vermek amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir. “Kalkınma, öncelikle kırsalda başlamalı” fikri ile Avrupa Birliği’ne aday olan ülkelerin, kırsal kesimin uğraş alanı olan tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında hibe destekleri verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak Türkiye’de proje kabul, değerlendirme, kontrol

Standard

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı) Nedir? T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin  korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal