Teşvik ve Yönetim Danışmanlık Hizmetleri

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Mehmet Gündoğar Danışmanlık & Mühendislik proje danışmanlık hizmeti kapsamında yatırım yapmış danışanlarına projelerinin uygulama kısmı tamamlanıp hayata geçirildikten sonraki faaliyetlerinde de teşvik uygulamaları kapsamında da destek olmaktadır. Şirketler için teşvik projeksiyonları hazırlayarak nakit akışına sağlanabilecek katkılar, yapılacak istihdam için yararlanılabilecek destekler, şirketin faaliyet alanına ilişkin yürürlüğe giren proje çağrıları hakkında belirli periyotlarda raporlamalar gerçekleştirerek yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Teşvik ve yönetim danışmanlık hizmetlerinin detaylı kapsamını öğrenmek ve sizler için uygulanabilirliği konusunda bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi, sanayi, hizmet, tarım ve enerji gibi birçok sektörde gerçekleştirilmek istenen yatırımlar için sağlanan desteklerden faydalanılmasına yarayan belgedir. Bu belge destek için gerekli koşulları yatırımın sağlayıp sağlamadığı konusunda emin olunması için büyük önem taşımaktadır. Vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve vergi muafiyeti gibi yatırımcıya birçok kolaylık sağlamaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru sürecinin tamamı

Fizibilite Danışmanlığı

Fizibilite, oluşabilecek risk değerlendirmesinin yapılması ve bu risklere çözüm bulunmasına denir. Fizibilite çalışması; temel olarak pazar, teknik ve mali (finansal) konularda yapılan araştırma ve değerlendirmeleri kapsar. Fizibilite Danışmanlığı; yapılacak yatırımın teknik ile mali yapılabilirliğinin değerlendirildiği ve yatırım yapılmadan önce yatırım kararına esas teşkil edecek gerekli bütün bilgilerin değerlendirildiği danışmanlık bir sürecidir.

Kurumsal Gelişim Danışmanlık Hizmeti

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, şirketlerin kurumsallaşma sürecinde sunulan bir hizmetler bütünüdür. Bu bağlamda, şirketlerin temel iş süreçlerinin, şirket politikalarının, strateji ve hedeflerinin, organizasyonel yapılanmalarının belirli periyotlarla analiz edilerek mevcut durum analizi çıkarılmaktadır. Bu analiz sonucunda şirketlerin yapısına göre bir yol haritası oluşturulmaktadır. Kurumsal yönetim danışmanlığı, şirketlerin ikinci bir gözden incelenmesi sonucu tarafsız değerlendirmeler yapılabildiği için önemli