Kalkınma Ajansları

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten özerk kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur.

Kalkınma Ajanslarının görevleri 15.7.2018 tarih ve 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

 1. Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
 2. Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek.
 3. Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
 4. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
 5. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
 6. Bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dış kaynaklı fonları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
 7. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
 8. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 9. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
 10. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
 11. Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
 12. Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayımlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

 

Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar değildir. Kalkınma Ajanslarının asıl görevi kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamaktır. Türkiye genelinde her biri Düzey 2 Bölgelerinde kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı mevcuttur.

Ajansın Adı Kapsadığı İl/ler İletişim
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) TR10: İstanbul www.istka.org.tr
Trakya Kalkınma Ajansı TTR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ www.trakyaka.org.tr
Güney Marmara Kalkınma Ajansı TR22: Balıkesir, Çanakkale www.gmka.org.tr
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) TR31: İzmir www.izka.org.tr
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) TTR32: Aydın, Denizli, Muğla www.geka.org.tr
Zafer Kalkınma Ajansı TR33: Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak www.zafer.org.tr
Bursa Eskişehir Bilecik, Kalkınma Ajansı (BEBKA) TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir www.bebka.org.tr
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA) TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova www.marka.org.tr
Ankara Kalkınma Ajansı TR51: Ankara www.ankaraka.org.tr
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) TR52: Karaman, Konya www.mevka.org.tr
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) TR61: Antalya, Burdur, Isparta www.baka.org.tr
Çukurova Kalkınma Ajansı (CKA) TR62: Adana, Mersin www.cka.org.tr
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye www.dogaka.org.tr
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİ-KA) TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir www.ahi-ka.org.tr
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat www.oran.org.tr
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak www.bakka.org.tr
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop www.kuzka.org.tr
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat www.oka.org.tr
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon www.doka.org.tr
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum www.kudaka.org.tr
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars www.serka.org.tr
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli www.fka.org.tr
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van www.daka.org.tr
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis www.ika.org.tr
Karacadağ Kalkınma Ajansı TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa www.karacadag.org.tr
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt

 

 

Mehmet Gündoğar Danışmanlık & Mühendislik 2012 yılından bu yana 53 Girişimcilik ve 122 Yatırım projesi ile toplamda 125.000.000 TL’lik yatırım kapsamında 87.000.000 TL devlet desteği ile hem danışanlarına büyük oranda destek olmuş hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur. Her geçen gün artan talep ile bu oran yükselmektedir. Danışanlarına projelerinin hayata geçirilmesi konusunda doğru yönlendirmeyi yapmak adına programlar günlük olarak takip edilmekte en uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler sunulmaktadır. Özet bilgisi verilen programın koşullarını öğrenmek, siz yatırımcılar için uygunluğunun tespit edilebilmesi ve proje danışmanlık hizmeti almak için lütfen iletişime geçiniz.