Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) 14.3. Etap Başvuruları Devam Ediyor!

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek çağrısına çıkılan, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına %50 hibe desteği sağlanacaktır.Başvurular aşağıda belirtilen konu başlıklarında olacaktır.

1-EKONOMİK YATIRIM KONULARI:

1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

2- Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

3- Yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten üretim tesisleri yapımına yönelik yatırımlar

4-Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

5- Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı:

KKYDP 14-3. Etap kapsamında 3 ana türde başvuru kabul edilecektir. Bunlar;

Yeni Tesis Kurulumu Projeleri,

Tamamlama Yatırımı Projeleri,

Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon Yatırımı Projeleri

Hibeye esas proje tutarları; Yeni tesis başvurularında, 7.000.000 TL, tamamlama başvurularında 5.000.000 TL kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 4.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.

– Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 1.000.001 TL‘dir.

– Hibeye esas proje tutarının %50‘sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Ekonomik Yatırımlar İçin Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler:

Çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir.

Kolektif, Limited ve Anonim Şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve Tarımsal Üretici Birlikleri iktisadi teşekkülleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler. Tüzel kişilikler ile başvuru yapacak olan yatırımcılarda Kobi tanımına uyulması şartı aranmaktadır.

Örnek Yatırım Konuları:

-Küçükbaş / Büyükbaş Hayvan Çiftliği Yatırımları

– Zeytinyağı Sıkım ve Şişeleme Tesisi Yatırımları

– Reçel Fabrikası Yatırımları

– Salça Fabrikası Yatırımları

– Turşu Fabrikası Yatırımları

– Meyve ve Sebze İşleme Boylama Paketleme Tesisi Yatırımları

– Soğuk Hava Deposu Yatırımları

– Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi Yatırımları gibi yatırım konuları KKYDP desteği kapsamında proje danışmanlık hizmeti ile hayata geçirilebilecek örnek yatırım alanlarıdır.

Başvuru Zamanı:

-Başvurular 10.02.2023 tarihine kadar yapılmak zorundadır.

KKYDP  yatırımları proje danışmanlık hizmetleri için bizlerle iletişime geçebilir ya da İzmir merkez ofisimize ziyaret planlayarak destek alabilirsiniz.